KUL STAGE2(ID:8434/)


STAGE2 implemented at KUL in 1974 by Jozef Claes as part of his dissertation


Related languages
STAGE2 => KUL STAGE2   Implementation

References:
  • Claes, Jozef "Verwezenlijking van STAGE 2 op IBM 370/158 met toepassingen" Leuven KUL. Faculteit toegepaste wetenschappen 1974 view details